Talk


DANISH

Billedudstillinger   |   Foredrag   |   Historier   |   Inspiration

Indlevende foredrag og flotte billeder til firmaer, foreninger og skoler – skræddersyet til dit publikum.

Måske er det glæden ved at dele en historie. De kaotiske, tilfældige, sjove og nervepirrende situationer man befinder sig i, når man bruger 4 år som glad, hjemløs eventyrer. Sande og indlevende beretninger om eventyr, fremmede kulturer, frygt, storslået natur, mødet med mennesker, sårbarhed, tilværelsen i vildmarken og om at leve livet og forfølge en drøm. En stor historie, fortalt helt nede på Jorden.

Billederne er skarpe, varierede og underbygger på en smuk måde de intense historier. Henrik er hverken elitesoldet eller super-atlet og formidler et budskab om at helt almindelige mennesker sagtens kan kaste sig ud i store udfordringer, leve livet og gennemføre store eventyr.  En forvokset dreng som du nok vil grine lige dele af og med.

Henrik har rejst, boet, arbejdet og studeret i 77 lande. Han har holdt foredrag iindland og udland for private firmaer, foreninger og rejsebureauer. I øjeblikket bor han i København hvor han arbejder som marin ingeniør.
KONTAKT HENRIK

“Super fedt foredrag, så spændende og inspirerende for os alle, en stor oplevelse…” – Kilroy Travels
Henrik’s adventure was thrilling, his photography superb and his ability to share his story with 900 people, in English, in a very difficult storytelling format, was impressive” – Alastair Humphreys (National Geographic adventurer of the year 2014)

001

 

ENGLISH

Photo exhibitions  |   Talks   |   Stories   |   Inspiration

Engaging talks and fascinating photos for companies, associations and schools – fitted to your audience.

Maybe it is the joy of sharing a story. The chaotic, random, funny and exhilarating situations you find yourself in when spending 4 years on the road as a homeless but happy adventurer. True and engaging tales of foreign cultures, overwhelmingly beautiful scenery, old-school adventure, fear, encounters with people, vulnerability, the wilderness and thoughts about living life and pursuing a dream. A grand story of adventure, told in eyelevel.

The photos are sharp, varied and supports the intense stories in a naturally fascinating manner. Henrik is not an elite-soldier or pro-athlete and conveys the message that your do not need to be either in order to go out there, live life and engage in grand adventures. An overgrown boy, whom you’ll likely laught with and at.

Henrik has travelled, lived, worked and studied in 77 countries and talked about his adventures in Denmark and abroad. He currently lives in Copenhagen where he works as a marine engineer.
CONTACT HENRIK

 

Henrik’s adventure was thrilling, his photography superb and his ability to share his story with 900 people, in English, in a very difficult storytelling format, was impressive” – Alastair Humphreys (National Geographic adventurer of the year 2014)